Guziki

Status prawny

Publiczne Gimnazjum nr 13 im. gen. Józefa Bema w Łodzi Jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

  • Organem prowadzącym jest Miasto Łódź
  • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Łódzki Kurator Oświaty.

Działalność szkoły regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
  • Statut Szkoły

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

08-04-2016 - Edycja treści.

19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

21-12-2014 - Edycja treści.

21-03-2014 - Edycja treści.

05-03-2014 - Edycja treści.

16-07-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 697