Guziki

Sprawozdania finansowe

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zmianami) informujemy, że miejscem publikacji sprawozdania finansowego jednostki jest strona BIP jednostki obsługującej tj.: Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopernika 36.

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok dostępne jest pod adresem:  
http://www.cuwo-lodz.4bip.pl/index.php?idg=7&id=36&x=1

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

10-05-2019 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 28